top of page

Welke warmtepomp past het best bij jouw huishouden?

Warmtepompen, airco's, zonnepanelen & - boilers... Hernieuwbare energie is (nog steeds) een "hot topic". Zeker als we weten dat de energieprijzen de komende jaren hoog zullen blijven en de wetgeving alsmaar strenger wordt. Toch merken we dat veel Belgische inwoners zich terughouden van de overstap op een warmtepomp of kiezen voor de verkeerde soort en daarnaast zijn er vaak twijfels over de installatie, kosten en effectiviteit.


We leggen je in deze blogpost graag uit wat een warmtepomp voor jou kan betekenen en welke soort al dan niet bij jouw huishouden past.

Foto van soorten warmtepompen, zowel lucht als geothermisch. Met als titel Wat is de juiste soort warmtepomp?

Is een warmtepomp een interessante investering?

Het antwoord hierop is simpel, Ja!

Mits het kiezen voor een gepaste soort warmtepomp is dit in bijna alle gevallen een rendabele investering. Zelfs als de woning minder goed geïsoleerd is of enkel verwarmt met radiatoren kan een hybride-warmtepomp of combinatie van een CV-ketel en Lucht-lucht warmtepomp een goede stap vooruit zijn! Je verwarmt dan hoofdzakelijk met de warmtepomp en de ketel springt bij indien nodig tijdens de koude maanden.


Bovendien zorgen wij er steeds voor dat je warmtepomp aangepast is aan jouw noden en vakkundig geplaatst wordt. Daarnaast kan u bij Calinova ook steeds rekenen correct en zorgvuldig onderhoud van uw installaties, zo geniet u van een optimaal rendement en snellere terugverdientijd!


Welke soorten warmtepompen zijn er?

We onderscheiden 4 soorten warmtepompen op basis van 3 verschillende energiebronnen, namelijk:

Lucht-lucht warmtepomp (buitenlucht als warmtebron)

Deze soort is ook wel bekend als de gewone airco. Een airco is een warmtepomp die via een buitenunit lucht aantrekt waarna er via een compressor koelgas opwarmt. De binnenunit geeft vervolgens deze warmere lucht af aan de binnenruimte.

Lucht-water warmtepomp (buitenlucht als warmtebron)

Water-water warmtepomp (grondwater als warmtebron)

Geothermische warmtepomp (aarde als warmtebron)

Hybride warmtepompVoor- en nadelen van iedere soort warmtepomp

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de voornaamste voor- & nadelen van iedere warmtepomp.

Lucht-lucht

Lucht-water

Water-water

Geothermisch

+

​Kleine investering + combinatie met CV-ketel mogelijk

Sanitair water + beter rendement

Hoog rendement + seizoenson-afhankelijk

Hoogste & stabielste rendement + volledige verwarming en koeling

-

Verbruikt nog energie + lager rendement

Woning dient redelijk geïsoleerd te zijn + lager rendement in de winter

Boren van waterputten vereist + duurder dan warmtepomp op lucht

Duurste keuze door boringen + enkel voor goed geïsoleerde woningen met lage temperatuur afgifte systemen


Welke warmtepomp is voor mij de beste keuze?

Algemeen bekeken haalt de geothermische warmtepomp de beste resultaten, maar dat wilt niet zeggen dat deze soort voor iedereen het meest interessant is. Het kiezen van de juiste soort warmtepomp voor bij jou thuis is afhankelijk van een aantal factoren. We sommen ze hieronder even voor je op:

  1. Uw energie- en waterbehoefte

  2. De mate van isolatie van jouw gebouw

  3. Aanwezigheid van afgiftesystemen op hoge of lage temperatuur bv. radiatoren (tot wel 90°C) vs. vloer- & muurverwarming (slechts 45°C)

  4. Beschikbaarheid van ruimte

  5. Aanwezigheid van duurzame warmtebronnen Is een waterput mogelijk? Kan er een geothermisch captatienetwerk voorzien worden? Of kan er enkel gebruik gemaakt worden van de omgevingslucht?

  6. Reeds aanwezige verwarmingsinstallaties Soms is het niet interessanter meteen over te stappen naar volledig warmtepomp gestuurd systeem. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een CV-ketel op gas, kan een hybride oplossing een goed tijdelijk alternatief vormen tot u de overgang kan maken naar een echte warmtepomp.

  7. Vergunningsplicht enkel bij verticale boringen voor geothermische warmtepomp.

  8. Terugverdientijd & budget Bij Calinova zorgen we altijd voor een oplossing binnen uw budget met een optimaal rendement en interessante terugverdientijd.


Deze tabel kan dienen als indicatie voor welke warmtepomp voor jou waarschijnlijk interessant is.

Lucht-Lucht

Lucht-water

Water-water

Geothermisch

Type gebouw

Oudere woningen & bij renovatie

Nieuwbouw & bij renovatie

Nieuwbouw of recent gerenoveerde woning

Nieuwbouw en grote gebouwen

Budget

€€

€€€

€€€€

Mate van isolatie

Gedeeltelijk

Goed

Zeer goed

Zeer goed

Afgifte

Via lucht

Via water

Via water

Via water

Afgiftesysteem

Airco-unit (lucht)

Radiatoren of LTV*

LTV*

LTV*

Koeling

Actief

Actief

Passief

Passief

Vereiste ruimte

Weinig

Redelijk beperkt

Redelijk

Veel

Rendement

+

++

+++

++++

LTV = lage temperatuur verwarming = bv. vloer- & muurverwarming
Zeker zijn over wat voor u de beste keuze is?


Om er zeker van te zijn dat uw nieuwe installatie optimaal inspeelt op uw noden en binnen uw budget valt is het advies van onze experten toch steeds de beste optie. Zo garanderen we een rendabele keuze, met de beste terugverdientijd en een optimaal rendement.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page